Розписка діловода з особистого складу Української Центральної Ради на різні видатки УЦР. 22 березня 1918 р.

Розписка діловода з особистого складу Української Центральної Ради на різні видатки УЦР. 22 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 146

Leave a Comment

Перейти до вмісту