Постанови Одеської української військової ради про необхідність формування в Одесі українських військових частин. 27 травня 1917 р.

Постанови Одеської української військової ради про необхідність формування в Одесі українських військових частин. 27 травня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1076, оп. 3, спр. 14, арк. 16. Типографський примірник.

Leave a Comment

Перейти до вмісту