Бланк “покликаючої карти” до військової служби. 1919 р.

Бланк “покликаючої карти” до військової служби. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 85. Арк. 257 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту