Про скликання з’їзду “Просвіт” — з протоколу засідання ради Товариства “Просвіта” в Києві. 18 травня 1917 р.

Про скликання з'їзду “Просвіт” — з протоколу засідання ради Товариства “Просвіта” в Києві. 18 травня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2217, оп. 1, спр. 1, арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту