Про звернення шахтарів Юзівського району Бахмутського повіту Катеринославщини щодо захисту від утисків та насильства з боку донських козаків — з протоколу засідання Комісії по охороні порядку в Україні. 21-22 грудня 1917 р.

Про звернення шахтарів Юзівського району Бахмутського повіту Катеринославщини щодо захисту від утисків та насильства з боку донських козаків — з протоколу засідання Комісії по охороні порядку в Україні. 21-22 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 24, арк. 15зв.

Leave a Comment