Лист Українського військового товариства республіканців федералістів ім. Гетьмана П. Полуботка Всеукраїнській раді військових депутатів про необхідність повернення М. Міхновського з фронту до Києва. 15 вересня 1917 р.

Лист Українського військового товариства республіканців федералістів ім. Гетьмана П. Полуботка Всеукраїнській раді військових депутатів про необхідність повернення М. Міхновського з фронту до Києва. 15 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 284

Leave a Comment