Про святкування проголошення самостійності УНР у м. Вінниці. З обіжника УТА. 23 січня 1919 р.

Про святкування проголошення самостійності УНР у м. Вінниці. З обіжника УТА. 23 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 219. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту