Склад Вченої ради та склад наукових співробітників по структурним підрозділам Київського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії ім. академіка Ф. Г. Яновського, до яких входив М. Амосов, заступник голови, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Академії медичних наук СРСР, академік Академії наук УРСР, заслужений діяч науки УРСР, лауреат Ленінської премії, Герой Соціалістичної Праці (з Паспорту по кадрах інституту станом на 1 січня 1976 р., форми №№ 3, 5). 1 січня 1976 р.

Склад Вченої ради та склад наукових співробітників по структурним підрозділам Київського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії ім. академіка Ф. Г. Яновського, до яких входив М. Амосов, заступник голови, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Академії медичних наук СРСР, академік Академії наук УРСР, заслужений діяч науки УРСР, лауреат Ленінської премії, Герой Соціалістичної Праці (з Паспорту по кадрах інституту станом на 1 січня 1976 р., форми №№ 3, 5). 1 січня 1976 р.

ЦДАВО України. Ф. 4729. Оп. 1. Спр. 549. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту