23-4778-3-5-054_1.jpg

Кольорова мапа виробництва основних видів продукції в деяких країнах Європи на душу населення (в % в порівнянні з Україною), складена Інститутом географії Академії наук України (1981 - 1990). 1 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 54.

Leave a Comment

Перейти до вмісту