Штати Української Академії наук та її установ. 6 грудня 1918 р.

Штати Української Академії наук та її установ. 6 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 42

Leave a Comment

Перейти до вмісту