Лист Керуючого Міністерством народної освіти УНР С. Сірополка Міністрові ісповідань УНР І. Огієнку про надсилання відомостей щодо кількості матеріалів і справ музейно-історичного характеру тощо. 9 травня 1922 р.

Лист Керуючого Міністерством народної освіти УНР С. Сірополка Міністрові ісповідань УНР І. Огієнку про надсилання відомостей щодо кількості матеріалів і справ музейно-історичного характеру тощо. 9 травня 1922 р.

ЦАВО України. Ф. 1072. Оп. 3. Спр. 8. Арк. 36зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту