Указ Президента України “Про заснування відзнаки Президента України “Іменна вогнепальна зброя” (чинний). 29 квітня 1995 року.

Указ Президента України “Про заснування відзнаки Президента України “Іменна вогнепальна зброя” (чинний). 29 квітня 1995 року.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 188. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту