Обіжник Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР спілкам військових інвалідів при 1-й Запорізькій, 2-й Волинській, 3-й Залізній, 4-й Київській і 6-й Січовій, 5-й Херсонській стрілецьких і Окремій кінній дивізіях; філії Спілки військових інвалідів при Центральних державних установах у Ченстохові та редакціям таборових часописів про надсилання коштів до всіх таборів з нагоди святкування Великодня. 12 квітня 1922 р.

Обіжник Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР спілкам військових інвалідів при 1-й Запорізькій, 2-й Волинській, 3-й Залізній, 4-й Київській і 6-й Січовій, 5-й Херсонській стрілецьких і Окремій кінній дивізіях; філії Спілки військових інвалідів при Центральних державних установах у Ченстохові та редакціям таборових часописів про надсилання коштів до всіх таборів з нагоди святкування Великодня. 12 квітня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 15зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту