24-1-22-3555-098.jpg

Українсько-американська програма «Сприяння сталому розвиткові». Податковий тягар на водоканалах. (Робоча група з питань міського водопостачання та стічних вод).
10 липня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3555. Арк. 96 - 98.

Leave a Comment

Перейти до вмісту