Витяг з протоколу засідання УЦР про ухвалення Тимчасового земельного закону. 18 січня 1918 р.

Витяг з протоколу засідання УЦР про ухвалення Тимчасового земельного закону. 18 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 185

Leave a Comment

Перейти до вмісту