Лист начальника Повідомного відділу при Київському голові директору Департаменту Державної варти МВС УД про агітацію серед населення м. Києва, яку проводять агітатори з Москви з метою повалення уряду. 10 серпня 1918 р.

Лист начальника Повідомного відділу при Київському голові директору Департаменту Державної варти МВС УД про агітацію серед населення м. Києва, яку проводять агітатори з Москви з метою повалення уряду. 10 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 60. Арк. 208зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту