Повідомлення для МВС УД про присутність на маніфестації у м. Києві С. Петлюри та В. Винниченка. [10] липня 1918 р.

Повідомлення для МВС УД про присутність на маніфестації у м. Києві С. Петлюри та В. Винниченка. [10] липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1216. Оп. 1. Спр. 70. Арк. 114

Leave a Comment

Перейти до вмісту