Постанова Ради Народних Міністрів УНР про виділення одного мільйону карбованців у розпорядження Культурно-просвітньої комісії Трудового Конгресу на видання і розповсюдження «Кобзаря» Т. Шевченка. Березень 1919 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про виділення одного мільйону карбованців у розпорядження Культурно-просвітньої комісії Трудового Конгресу на видання і розповсюдження «Кобзаря» Т. Шевченка. Березень 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту