Звернення декана Григорія Чернянського та крилошан Мушинського деканату про підтримку діяльності Головної Руської Ради у Львові щодо об’єднання угорських русинів з галицькими русинами та плекання і розвиток української мови. Флоринка, 5 травня 1849 р.

Звернення декана Григорія Чернянського та крилошан Мушинського деканату про підтримку діяльності Головної Руської Ради у Львові щодо об’єднання угорських русинів з галицькими русинами та плекання і розвиток української мови. Флоринка, 5 травня 1849 р.

ЦДІАЛ України, ф. 180, оп. 1, спр. 29, арк. 9 зв. Оригінал рукописний. Мова українська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту