Угода між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво щодо добровільного організованого повернення депортованих осіб, національних меншин і народів в Україну. 20 лютого 1993.

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво щодо добровільного організованого повернення депортованих осіб, національних меншин і народів в Україну. 20 лютого 1993.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 3632. Арк. 70

Leave a Comment

Перейти до вмісту