Звернення Міністерства внутрішніх справ до Міністерства народної освіти Української Держави щодо надання права користування і володіння архівом колишнього Київського губернського жандармського управління. 11 листопада 1918 р.

Звернення Міністерства внутрішніх справ до Міністерства народної освіти Української Держави щодо надання права користування і володіння архівом колишнього Київського губернського жандармського управління. 11 листопада 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 4, спр. 2, арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту