Довідкове повідомлення до Указу Президента України “Про присудження Державних премій України імені Т. Шевченка 1994 року” про зарубіжних авторів та їхні праці, відзначені Державною премією України імені Т. Шевченка 1994 року. березень 1994 р.

Довідкове повідомлення до Указу Президента України “Про присудження Державних премій України імені Т. Шевченка 1994 року” про зарубіжних авторів та їхні праці, відзначені Державною премією України імені Т. Шевченка 1994 року. березень 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 1. Спр. 371. Арк. 238

Leave a Comment