Про розвідувальні дані в районі м. Златополь та повернення Кінного полку Чорних Запорожців до лав Запорізького війська тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії. 21 лютого 1920 р.

Про розвідувальні дані в районі м. Златополь та повернення Кінного полку Чорних Запорожців до лав Запорізького війська тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії. 21 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту