Титульний аркуш та сторінки праці І. Кривецького «Бібліотека Наукового товариства імені Шевченка у Львові». Львів. Друкарня Наукового товариства імені Шевченка. 1933 р.

Титульний аркуш та сторінки праці І. Кривецького «Бібліотека Наукового товариства імені Шевченка у Львові». Львів. Друкарня Наукового товариства імені Шевченка. 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 147. Арк. 130 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту