Лист Української Дипломатичної місії в Вашингтоні до Капели. 29 січня 1920 р.

Лист Української Дипломатичної місії в Вашингтоні до Капели. 29 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3965. Оп. 2. Спр. 18. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту