Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 60/92-рп «Про прискорення реалізації Закону України «Про громадянство України». 18 квітня 1992 р.

Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 60/92-рп «Про прискорення реалізації Закону України «Про громадянство України». 18 квітня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 221

Leave a Comment

Перейти до вмісту