План роботи і кошторис термінологічної станції мистецького об’єднання «Березіль» на 1925-1926 рік. Без дати.

План роботи і кошторис термінологічної станції мистецького об’єднання «Березіль» на 1925-1926 рік. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 5. Спр. 435. Арк. 12

Leave a Comment