Про відкриття Трудового Конгресу України. З обіжника УТА. 23 січня 1919 р.

Про відкриття Трудового Конгресу України. З обіжника УТА. 23 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 219. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту