Відомість про результати іспитів підготовчого класу Спільної юнацької школи з алгебри, арифметики та історії українського письменства. 12 травня 1922 р.

Відомість про результати іспитів підготовчого класу Спільної юнацької школи з алгебри, арифметики та історії українського письменства. 12 травня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 295. Арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту