Лист Голови-Президента Української Академії наук В. Вернадського до Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка щодо затвердження Д. Багалія головою Відділу історично-філологічних наук. 9 грудня 1918 р.

Лист Голови-Президента Української Академії наук В. Вернадського до Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка щодо затвердження Д. Багалія головою Відділу історично-філологічних наук. 9 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 61

Leave a Comment

Перейти до вмісту