Витяг з метричної книги Свято-Ольгінської церкви штабу тилу Армії УНР в таборі інтернованих військ Стржалково про шлюб хорунжого 3-го Запорізького імені Гетьмана Наливайка куреню В. Старченка та сестри жалібниці 1-го бригадного лазарету 1-ї Запорізької дивізії І. Лелівної. 11 травня1922 р.

Витяг з метричної книги Свято-Ольгінської церкви штабу тилу Армії УНР в таборі інтернованих військ Стржалково про шлюб хорунжого 3-го Запорізького імені Гетьмана Наливайка куреню В. Старченка та сестри жалібниці 1-го бригадного лазарету 1-ї Запорізької дивізії І. Лелівної. 11 травня1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 134. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту