Лист Голови правління Спілки військових інвалідів в Таборі інтернованих Щипйорно Х. Сушко редакції часопису «Нове життя» з проханням розмістити оголошення про створення Спілки і притулку «Хата Інваліда» для дійсних воїнів-калік (сліпих, безруких, безногих), їх реєстрацію. 28 квітня 1922 р.

Лист Голови правління Спілки військових інвалідів в Таборі інтернованих Щипйорно Х. Сушко редакції часопису «Нове життя» з проханням розмістити оголошення про створення Спілки і притулку «Хата Інваліда» для дійсних воїнів-калік (сліпих, безруких, безногих), їх реєстрацію. 28 квітня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту