Оповіщення управителя Канцелярії Української господарської університету в ЧСР про можливість ознайомлення з проєктом Українського правопису, складеного державною комісією для впорядкування українського правопису. 1925 р.

Оповіщення управителя Канцелярії Української господарської університету в ЧСР про можливість ознайомлення з проєктом Українського правопису, складеного державною комісією для впорядкування українського правопису. 1925 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 105. Арк. 534

Leave a Comment