Фінансовий звіт Українського громадського комітету в ЧСР про кошти, зібрані на користь голодуючих в Україні під час концерту під протекторатом А. Масарик. Не раніше 19 квітня 1923 р.

Фінансовий звіт Українського громадського комітету в ЧСР про кошти, зібрані на користь голодуючих в Україні під час концерту під протекторатом А. Масарик. Не раніше 19 квітня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3931. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту