Державний кредитовий білет УНР вартістю 500 гривень. 1918.

Державний кредитовий білет УНР вартістю 500 гривень. 1918.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 3

Leave a Comment