«Коротка історія 3-ї залізної стрілецької дивізії. 1919-1922» Григорія Чижевського, видана в Каліші. Копія з копії. 1922 р.

«Коротка історія 3-ї залізної стрілецької дивізії. 1919-1922» Григорія Чижевського, видана в Каліші. Копія з копії. 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 559. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту