Стаття “Життєпис полковника Дмитра Вітовського”. З часопису пресового бюро Диктатора Західно-Української Народної Республіки. Серпень 1919 р.

Стаття “Життєпис полковника Дмитра Вітовського”. З часопису пресового бюро Диктатора Західно-Української Народної Республіки. Серпень 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4069. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 2

Leave a Comment