Українсько-Німецький додатковий договір до мирного договору між Українською Народною Республікою з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною з іншого. 9 лютого 1918 р.

Українсько-Німецький додатковий договір до мирного договору між Українською Народною Республікою з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною з іншого. 9 лютого 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 88, арк. 2 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту