Заява представників фірми “Легуминоза” в м. Одеса до Відділу винаходів Міністерства торгу і промисловості УД про затвердження товарного знаку “Чайная роза Востока” та ескіз етикетки. 28 вересня 1918 р.

Заява представників фірми “Легуминоза” в м. Одеса до Відділу винаходів Міністерства торгу і промисловості УД про затвердження товарного знаку “Чайная роза Востока” та ескіз етикетки. 28 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1118. Оп. 1. Спр. 91. Арк. 1

Leave a Comment