З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР (ч. VI) про створення комісії для вирішення питань щодо злуки УНР і ЗУНР. 20 січня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР (ч. VI) про створення комісії для вирішення питань щодо злуки УНР і ЗУНР. 20 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 79

Leave a Comment

Перейти до вмісту