Доповідь т.в.о. начальника Військово-історичного відділу Головного управління Генерального штабу М. Обідного 2-му Генерал-квартирмейстеру про вжиття рішучих заходів щодо зберігання архівних документів у військових частин. 20 липня 1920 р.

Доповідь т.в.о. начальника Військово-історичного відділу Головного управління Генерального штабу М. Обідного 2-му Генерал-квартирмейстеру про вжиття рішучих заходів щодо зберігання архівних документів у військових частин. 20 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 129. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту