Постанова зборів мешканців Новостародубської волості про приєднання Херсонської губернії до України. 15 серпня 1917 р.

Постанова зборів мешканців Новостародубської волості про приєднання Херсонської губернії до України. 15 серпня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту