Обіжник Генерального секретарства внутрішніх справ губернським повітовим комісарам УНР про припинення державної допомоги родинам тих вояків, котрі в рядах більшовиків ведуть зрадницьку війну з УНР. 21 грудня 1917 р.

Обіжник Генерального секретарства внутрішніх справ губернським повітовим комісарам УНР про припинення державної допомоги родинам тих вояків, котрі в рядах більшовиків ведуть зрадницьку війну з УНР. 21 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1438, оп. 1, спр. 3, арк. 61

Leave a Comment

Перейти до вмісту