Указ Президента України № 1146/96 “Питання Комітету із Державних премій України імені Т. Шевченка”. 29 листопада 1996 р.

Указ Президента України № 1146/96 “Питання Комітету із Державних премій України імені Т. Шевченка”. 29 листопада 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 672. Арк. 219

Leave a Comment

Перейти до вмісту