Карта України (“Carte de l’Ukraine”), укладена Степаном Рудницьким і видана інститутом географії “Kummerly@Frey” у Берні. 1919 р. Карта була додатком до книги “L’Ukraine”, яка вийшла друком в Берні без зазначення автора.

Карта України (“Carte de l’Ukraine”), укладена Степаном Рудницьким і видана інститутом географії “Kummerly@Frey” у Берні. 1919 р. Карта була додатком до книги “L’Ukraine”, яка вийшла друком в Берні без зазначення автора.

ЦДІАК України. Ф. 2194. Оп. 1. Спр. 22. Французькою мовою

Leave a Comment

Перейти до вмісту