Лист Бердичівської повітової земської управи Генеральному секретареві продовольчих справ про необхідність передачі продовольчої справи повітовій народній управі. 24 листопада 1917 р.

Лист Бердичівської повітової земської управи Генеральному секретареві продовольчих справ про необхідність передачі продовольчої справи повітовій народній управі. 24 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2197, оп. 1, спр. 9, арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту