Доповідь Прокурора Київського окружного суду Міністру юстиції УД про хід розслідування вбивства Митрополита Київського і галицького Володимира. 26 жовтня 1918 р.

Доповідь Прокурора Київського окружного суду Міністру юстиції УД про хід розслідування вбивства Митрополита Київського і галицького Володимира. 26 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 712. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту