Текст перекладу французькою мовою першої Відозви Української Центральної Ради до Українського народу, підготовлений Народним міністерством закордонних справ УНР для публікації закордоном. 9 березня 1917 р.

Текст перекладу французькою мовою першої Відозви Української Центральної Ради до Українського народу, підготовлений Народним міністерством закордонних справ УНР для публікації закордоном. 9 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 119. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту