Доповідь Центрального Комітету ДТСААФ Української РСР Раді Міністрів Української РСР про розселення та забезпечення житлом населення, евакуйованого із зони Чорнобильської АЕС. 18 вересня 1986 р.

Доповідь Центрального Комітету ДТСААФ Української РСР Раді Міністрів Української РСР про розселення та забезпечення житлом населення, евакуйованого із зони Чорнобильської АЕС. 18 вересня 1986 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. оп. 15. Спр. 499. Арк. 241

Leave a Comment