Наказ по Запорізькій збірній дивізії Армії УНР про захоплення міста Вознесенська..15 квітня 1920 р.

Наказ по Запорізькій збірній дивізії Армії УНР про захоплення міста Вознесенська..15 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 58

Leave a Comment

Перейти до вмісту